"In dialogue people become observers of their own thinking."  P. Senge

Communicatie 3.0 – de kracht van de dialoog

Jorien: “Ik zie communicatie als sleutel voor samenwerking. Sterker nog, door communicatie kun je samen meer bereiken dan de som der delen doet vermoeden. Als je elkaar goed verstaat, wissel je makkelijk informatie uit, deel je ervaringen en kun je het blikveld verruimen. Elkaar verstaan is overigens méér dan elkaar horen. Elkaar verstaan vraagt om concentratie, gerichte aandacht én om de bereidheid je eigen visie te laten aanvullen met het perspectief van de ander. Een oude wijsheid luidt: in de kern schuilt de verbinding, in de verschillen voegen we toe. Onderzoek daarom die verschillen, stel open vragen en ben nieuwsgierig naar het antwoord. Daar zit de toegevoegde waarde.

Een open dialoog  verrijkt, zo is de ervaring van Jorien. Synergie is altijd een gezamenlijk resultaat.
 

Jorien Enning

» In DIALOOG met opdrachtgevers

» In DIALOOG met deelnemers aan workshops & trainingen

» In DIALOOG met collega’s