Interviews

Breedte leidt tot hoogte

Wouter Akkerman, Project Manager Refit, Royal Huisman Shipyard BV

Op de scheepswerf in Vollenhove vertelt Wouter enthousiast over de uitdagende projecten waar hij aan werkt. De vraag naar bepalende momenten uit zijn loopbaan, stemt tot nadenken. “Voor mij is een korte periode buiten dit bedrijf heel belangrijk geweest. Een aantal jaren na mijn start bij Royal Huisman heb ik een uitstapje gemaakt in een andere sector. Via een detacherinsgbedrijf heb ik toen bij veel verschillende bedrijven in de keuken kunnen kijken en dat heeft mij een breed blikveld opgeleverd. Dat komt me – terug bij Huisman - heel goed van pas. Tijdens complexe projecten werk je samen met veel verschillende partijen, die elk hun eigen inbreng en perspectief hebben. Vanuit die brede ervaring kan ik dat goed begrijpen. Dat heb je ook nodig bij dit soort projecten, waar alles draait om afstemming van activiteiten. Daarvoor moet je steeds goed kijken wat er gebeurt, moet je blijven doorvragen en proberen te snappen wat er wel en wat er niet kan. Dat biedt de ruimte om problemen op te lossen en voortgang te boeken”. Voor Wouter leidt dit inzicht tot de conclusie dat een project uit een netwerk van mensen bestaat. “Hou de lijnen daarom altijd kort. En werk zo open mogelijk zodat iedereen vanuit zijn eigen rol ook zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen”.

Leren in de praktijk
“Leren gaat bij mij vanuit de praktijk”, aldus Wouter. “Op het moment dat een probleem zich aandient – of aan dreigt te dienen, haal ik situaties terug en probeer ik patronen te ontdekken en oorzaken te zien. Eigenlijk is het een continu proces van reflecteren, waar ik steeds meer woorden aan leer te geven. Zo heb ik tijdens een leergang voor projectleiders heel vaak een gevoel van herkenning gehad, bij het zien van modellen viel dan het kwartje. Intuitie en ervaring krijgen dan een concrete basis, die ook makkelijk uit te leggen is aan anderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de voorspelbaarheid van fasen in teamvorming, de stormingfase hoeft je dan niet meer te overkomen. Sterker nog, je kunt er op inspelen. Ik denk daarbij ook aan het effect dat optreedt als een projectteam wordt uitgebreid met een nieuw teamlid. De combinatie praktijkervaring en kennis levert dan het inzicht om dat proces goed te begeleiden”.

Advies aan jongere collega’s
Wouter is er duidelijk over: “Kijk om je heen. Probeer continu bewust te zijn wat er gebeurt, wie doet wat en waarom. En ga de uitdaging aan om ook op andere afdelingen of op andere plaatsen te werken. Probeer flexibel in te springen op kansen en mogelijkheden. Breedte leidt tot hoogte”.

#comments#