Interviews

De 10.000 uren regel voor tekstschrijvers

Peter van Steen, Tekstschrijver

“Wij gaven onderwijs over schrijven, maar dat maakte ons nog geen schrijver”. Aan het woord is Peter van Steen, tekstschrijver. Peter en ik waren als docent verbonden aan de Rijksuniverstiteit Utrecht en gaven colleges aan studenten Nederlands, afstudeerrichting Taalbeheersing.

Centraal thema in die colleges was het schrijfproces. “Maar dan ben je nog geen schrijver. Schrijven leer je vooral door het te doen. Door je heel goed te verdiepen in de onderwerpen waarover je schrijft, door te schaven aan de tekst waar dat nodig is en door de lat voor jezelf heel hoog te leggen.”
Peter vertelt over zijn lange loopbaan en hoe hij in de loop der jaren specifieke inhoudsdeskundigheid heeft ontwikkeld. “Vanuit mijn netwerk ben ik terechtgekomen in de wereld van verzekeringen, pensioenen en zorg. Om goed werk te leveren, moet je je in de materie verdiepen, vaktermen kennen en verbanden doorgronden. Pas dan kun je als gesprekspartner optreden in interviews en artikelen voor vakbladen schrijven. Het is telkens weer de kunst om complexe inhoud toegankelijk op papier te krijgen, om een ingewikkeld verhaal in heldere woorden samen te vatten.”
Als treffend voorbeeld noemt Peter de slogan: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze zin komt uit Peter’s pen en was onderdeel van een opdracht voor het Verbond van verzekeraars en de Consumentenbond. Toegankelijkheid stond hierbij voorop, de regel was onderdeel van een gezamenlijke gedragscode en moest telkens in radiocommercials uitgesproken kunnen worden. Over uitdagingen gesproken!

Leren in de praktijk
Voor tekstschrijvers bieden behaalde resultaten in het verleden gelukkig wél een garantie, namelijk de garantie voor kwaliteit. Juist ervaring vormt een fundament voor vakmanschap en hier geldt de ‘10.000 uren-regel van Gladwell’. Peter beschrijft zijn eigen professionele ontwikkeling dan ook als een aaneenschakeling van leermomenten, waarbij elke tekst een aanvulling is op de eerder verworven deskundigheid.
Peter: “Leren is onlosmakelijk verbonden aan het vak van tekstschrijver, je krijgt namelijk bij iedere tekst feedback. Een geïnterviewde is benieuwd naar de weergave van het gesprek en zal meteen reageren. Datzelfde geldt voor opdrachtgevers, ook zij koppelen de kwaliteit van je werk direct en continu terug. Dat levert een waardevolle graadmeter op. Wat je geleerd hebt, vergeet je niet. Dat blijft je bij en dat blijf je doen”.
Een ander criterium voor kwaliteit is foutloos taalgebruik, vanzelfsprekend voor een neerlandicus. Maar ook hier blijkt Peter’s toewijding voor het vak: “als ik er niet zeker van ben, zoek ik het op”.

Advies aan jongere collega’s
Peter denkt na en zegt dan: “Pak alles aan. Denk niet te snel: dat kan ik niet. Ga voor nieuwe dingen, vermijd geen moeilijke opdrachten. Probeer het en maak er met veel inzet iets moois van. En als je een keer je neus stoot, leer ervan en doe het de volgende keer anders. Maar raffel zaken nooit af.”

#comments#