Interviews

Hang beelden aan de waslijn en geef woorden aan wat je leert

Hilde Webers, Specialist Talent Solutions at SABIC in global setting

“Mijn werk bestaat voor een groot deel uit  het organiseren van reflectie”. Aan het woord is Hilde Webers, Specialist Talent Solutions binnen SABIC. SABIC is een wereldspeler in de petrochemische industrie en Hilde werkt vanuit het Europese hoofdkantoor in Sittard.

Hilde ondersteunt managers en medewerkers in hun ontwikkeling, zowel individueel als binnen teams. Dat kan gaan om supervisie bij trainingen en loopbaantrajecten, om bijdrages aan de ontwikkeling van wereldwijde managementprogramma’s als ook om 1-op-1 coaching, bijvoorbeeld bij de implementatie van grootschalige veranderingen. “Het gaat om het benoemen van observaties, ervaringen en inzichten, oftewel: beelden aan de waslijn hangen. Op die manier kun je klankborden over wat je bezig houdt en feedback omzetten in feedforward. Dat kan bijvoorbeeld door een senior-manager te vragen: welke feedback heeft jou gestimuleerd? Vanuit die reflectie kan diezelfde senior inspiratie putten voor de invulling van zijn eigen rol.”

Al pratende geeft Hilde aan dat ze niet zozeer vanuit een bepaalde systematiek opereert, maar veel meer handelt vanuit een overtuiging. Die overtuiging behelst een concept waarbij verbinden centraal staat; het gaat om het verbinden van mensen, inzichten en gedachten. De ervaring heeft haar geleerd dat wat belangrijk is, altijd op tafel komt en dat het groot rendement oplevert wanneer je daar voortdurend andere perspectieven aan toevoegt. “Dát bedoel ik als ik spreek over organiseren van reflectie. Het draait erom te praten over wat je werkelijk bezig houdt, of het nu moeilijk is of makkelijk gaat, je leert er altijd van. En geef ook ruimte aan wat goed is, ook dat is leerrijk. Ontwikkel je kracht door woorden te geven aan wat je leert. Met expertise kom je ergens binnen, je toegevoegde waarde moet zich gaandeweg ontwikkelen. De kunst is die toegevoegde waarde zo te vertalen dat ook anderen daar iets mee kunnen. Dan ben je echt on the move!”

Leren in de praktijk
On the move, het motto past ook op Hilde’s eigen loopbaan. Telkens weer zet ze een volgende stap; hoe goed een functie ook past, na een aantal jaren komen er weer nieuwe mogelijkheden en die benut Hilde. “Ontwikkelen kleeft gewoon aan mij”, zo omschrijft ze het zelf.
Vanuit diezelfde open houding en nieuwsgierigheid, leest ze veel. “Ik lees van alles en dan merk je dat de onderwerpen als vanzelf naar je toekomen. De laatste tijd zijn het vaak biografieën, het is heel boeiend om te lezen hoe carrières of leefstijlen zich ontwikkelen en wat de basis is voor belangrijke besluiten in iemands leven”.

Advies aan jongere collega’s
Hilde’s advies aan jongere collega’s is een concrete vertaling van haar overtuiging. “Bouw aan een netwerk, zoek mensen waarmee je kunt sparren, je hoeft niet alles zelf te weten.  Spreek je uit als je ergens over nadenkt. Feedback komt niet vanzelf. Durf te vragen: collega, kijk eens even mee ...
En ga vervolgens op zoek naar je eigen verhaal en leer daarop te vertrouwen. In de huidige tijd is de sociale druk vaak hoog, zorg daarom dat je jezelf niet verliest. En sta op als er zich iets voordoet dat bij je past. Lerend onderweg ……. On the move!

#comments#