Interviews

What doesn’t kill you, makes you stronger

Elena Stroo-Moredo, Professional Training Manager NMT-Netherlands Maritime Technology

Elena werkt bij NMT, de branche-organisatie in de maritieme industrie. In haar werk is certificering een actueel item. “Natuurlijk is dat veel werk, tegelijkertijd merk ik dat zo’n proces veel oplevert. Omdat je hardop nadenkt over de inrichting van werkprocessen, leidt het tot een extra kwaliteitsslag. Taken en verantwoordelijkheden worden voor iedereen inzichtelijk en kwaliteit wordt concreet benoemd. Je zou het controle zonder te controleren kunnen noemen.” Terwijl we hier over doorpraten, komt Elena tot de conclusie dat ze eenzelfde soort ervaring heeft opgedaan tijdens haar studie en haar werk als universitair docent. “Ook toen bleek hoe belangrijk het is om heel helder te zijn over criteria voor kwaliteit. In een wereld van experts-onder-elkaar ben je snel geneigd te denken: dat weet toch iedereen, zo werken we toch allemaal … Maar de ervaring leert dat dit niet zo is, niet iedereen werkt met dezelfde uitgangspunten. Als docent was ik daarom heel duidelijk over spelregels en criteria, dat bood houvast. Je moet daar dan natuurlijk niet in doorschieten, niet alles kan immers vooraf beschreven en vastgelegd.”

Leren in de praktijk
“Dit soort processen zijn overigens nooit een doel-op-zich”, zo gaat Elena verder, “het gaat veel meer om wat het oplevert. Denk bijvoorbeeld aan interne audits, waarbij je eens in de zoveel tijd met een kritische blik kijkt wat er nog beter kan. Voor mij werkt het heel motiverend als het lukt om dat effect te bereiken. Om het niet te zien als een verplicht nummer, maar als een middel om er meer uit te halen en ervan te leren”.  
Investeren in leren gebeurt – dat spreekt vanzelf in Elena’s werkveld – ook in opleidingen. “We kiezen er vaak voor om met twee collega’s deel te nemen aan een training. Dat zorgt voor een duurzaam effect, je kunt elkaar na de opleiding ondersteunen bij de toepassing in de dagelijkse praktijk”.

Advies aan jongere collega’s
Elena: “Sta altijd open voor kritiek. Ga ervan uit dat het positief bedoeld is en leer ervan. What doesn’t kill you, makes you stronger. Als kritiek negatief overkomt, dan zegt dat iets over de communicatie van de brenger. Als je twijfelt over de inhoud, vraag dan extra informatie bij anderen. Dat maakt het gemakkelijker om de boodschap eruit te halen. Wanneer blijkt dat de kritiek onzinnig was, dan was het een sociaal leermoment. Ook daar kun je wat mee!”

#comments#