Managing seems to work especially well when it helps
to bring out the energy that exists naturally within people 
Henri Mintzberg

Nieuwe invulling van LEIDERSCHAP: versie 3.0

In de dynamiek van deze tijd zie je een nieuwe, flexibele vorm van samenwerken ontstaan: de netwerk-organisatie. Tijdelijke teams van experts buigen zich over complexe vraagstukken, die vragen om een innovatieve aanpak, niet passend in een vaste procedure. Openheid en vertrouwen staan centraal, het zijn kernwaarden voor het uitwisselen van kennis en het leggen van verbindingen

NETWERK-organisaties als antwoord op tijdgeest

Hiërarchie wordt in netwerk-organisaties opnieuw ingevuld en de rol van de leider verandert mee. Leidend is het managen van vooruitgang, waarbij je collega’s ondersteunt om betekenisvol werk steeds beter te doen. Minder directe aansturing of controle maar meer op zoek naar talent en creativiteit. Dat betekent een nieuwe vorm van leidinggeven met andere accenten;  de focus ligt nu op het drieluik connecting – teaming – learning. Dit is leidinggeven versie 3.0!

TEAMWORK is trending

Werken in een netwerk van wisselende teams gaat om samenwerken vanuit de inhoud met mensen die een gevoel van richting delen en elkaar de ruimte geven hun talent te ontplooien. Het gaat om geloven in de mogelijkheden van een ander en daar op verder bouwen. Met andere woorden: laat mensen doen waar ze goed in zijn. En maak daarbij vooral ook ruimte voor uw eigen talent.

Leiderschap 3.0 is daarom vooral geschikt voor high potentials, die willen investeren in hun persoonlijke groei en zich willen ontwikkelen tot een T-shape-professional. Dat is een professional die in staat is om specialistische expertise te combineren met de competentie om multidisciplinair samen te werken. Talent is in alle gevallen het werkwoord.

Leiderschap 3.0 - Ontdekkingsreis: Werkconferentie in Urbino, Italie

Een inspirerende conferentie over Leiderschap, Leidinggeven & Professionele Ontwikkeling. De conferentie vindt plaats in Italië, in Le Marche waar overal sporen te vinden zijn van een zeer inspirerend leider, Federico de Montefeltro, de hertog van Urbino. Deze facilitator avant-la-lettre was niet alleen een succesvol krijgsheer maar ook een mecenas en architect van de ideale stad. Urbino groeide daarmee uit tot de bakermat van de Renaissance. Over vernieuwing gesproken!

Leidinggeven 3.0 - HIGH FIVE!

High Five is een programma voor teams met ambitie, die hun kennis en krachten willen bundelen en aanvullend willen werken. In dit programma maakt u kennis met een professionele aanpak  om excellent samen te werken. Een teamscan levert  een helder beeld op van wat het team nodig heeft om te komen tot meer resultaat, minder tijdverlies en meer arbeidsvreugde. Stapsgewijs krijgt u concrete handvatten aangereikt om expertise en diversiteit samen te voegen. Samen op weg naar succes, dat is het devies. High Five!

 

Investeren in excellent teamwork