“Delen is het nieuwe hebben."  Daan Roosengaarde

Leren & Werken

Kennis versterkt professionaliteit en inzicht verhoogt snelheid. Teams en organisaties ontwikkelen zich als zij voortdurend kennis delen, combineren en uitbreiden. Als teams in staat zijn om op die manier samen te werken, dan ontstaat er een “lerende” omgeving. En juist dat is een sleutel voor duurzaam succes: door te leren zijn teams in staat om het morgen (nog) beter te doen

JECM ondersteunt leidinggevenden, projectmanagers en teams in het scheppen van de juiste voorwaarden. De focus ligt daarbij op communicatieve technieken, die een productieve uitwisseling van informatie genereren. In schema:

Meer met een team

VLIEGWIEL voor professionele ontwikkeling & persoonlijke groei

JECM werkt in trainingen en workshops vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • Reflectie,
    op-afstand je eigen dagelijkse praktijk beschouwen en je persoonlijke koers kiezen
  • Interactie,
    ervaringen uitwisselen en kennismaken met nieuwe persoectieven
  • Constructie,
    bouwstenen verzamelen vanuit wetenschappelijk onderzoek, literatuur en actuele trends.

De afwisseling en combinatie van deze werkvormen zorgt voor een vliegwiel van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Professioneel wil zeggen: rationeel, systematisch en met gebruik van alle kennis en ervaring die voor handen is. Telkens wordt een expliciete koppeling gemaakt naar de concrete dagelijkse praktijk. JECM hecht veel belang aan het expliciteren van keuzes omdat je op die manier inzicht verwerft. En inzicht - Johan Cruijff verwoordde het ooit heel treffend - verhoogt je snelheid van handelen in het veld.