Maatwerk en Coaching

“Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden”,

een voor zich sprekend functiecriterium.
Maar, wat betekent het voor u in uw dagelijkse praktijk?
Welke vaardigheden heeft u precies nodig? 
En, hoe beheerst u deze vaardigheden?

JECM biedt maatwerk & coaching met als doel persoonlijke voornemens en organisatiebrede afspraken te vertalen naar de eigen, dagelijkse praktijk. In de trainingen of coachingsgesprekken komen algemene, maar vooral ook specifieke communicatieve vaardigheden aan de orde, die de deelnemers nodig hebben in hun werk.

De praktijk van de deelnemers is telkens het uitgangspunt. Theorie wordt

slechts gebruikt om de praktijk te duiden en hanteerbaar te maken.

Als motto voor de coaching hanteert JECM: be your own chairman!