Managen van verandering

Je kunt niet zeilen op de wind van gisteren.

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend; enerzijds als antwoord op veranderingen in de externe omgeving en anderzijds vanuit de wens tot kwaliteitsverbetering

Elke verandering geeft onrust en onzekerheid in een organisatie. Bovendien willen mensen vaak wel veranderen, maar  willen ze niet veranderd worden.
Kortom, verandering vraagt om een doordachte aanpak en het managen van zo’n verandering is met recht een communicatieve uitdaging.

JECM kan ondersteunen door:

  • een communicatiestrategie op te stellen;
  • communicatieplannen te maken en uit te voeren;
  • interactieve bijeenkomsten te organiseren;
  • maatwerk trainingen te verzorgen;
  • een klankbord voor invoering te bieden