Organiseren van communicatie

Communicatie is bepalend voor het imago van een organisatie, maar vooral ook bepalend voor de samenhang in een organisatie. Alle onderdelen moeten precies in elkaar passen om als geheel te kunnen werken. Communicatie dient daarbij als verbindende schakel. Wie overlegt met wie waarover? Wie beslist waarover? Wie rapporteert aan wie? Welke frequentie is vereist? Welke afstemming is noodzakelijk?

Deze overdrachtsmomenten zijn – net zoals bij een estafette – zeker te trainen, maar de training vereist meer dan “eindeloos-vaak-op-volle- snelheid-een-stokje-doorgeven”. Gerichte training vraagt hier om een gerichte investering in de organisatie van de communicatie.

JECM kan deze investering begeleiden, bijvoorbeeld door een passende overlegstructuur uit te werken en vervolgens overlegsituaties bij te wonen en na te bespreken. Deze coaching-on-the-job is vooral geschikt voor voorzitters die hun communicatieve vaardigheden heel gericht willen ontwikkelen.