Interviews

Informeer je breed - ook zonder aanleiding, het beloont zich dagelijks

Prof. Dr. J. Wil Foppen, Professor Strategic Leadership Maastricht University School of Business and Economics

“Erg interessant!” Wil steekt meteen van wal met een enthousiaste uiteenzetting over een boek, dat hij zojuist heeft gelezen. Een welkom, dat kenmerkend is voor de manier waarop Wil het thema ‘leren’ beziet.

Leren als core-business
Hij is nog steeds als hoogleraar Strategisch Leiderschap verbonden aan de School of Business and Economics van Maastricht University, na een lange academische loopbaan in binnen- en buitenland.
Voor Wil is ‘leren’ core-business. “Het is niet alleen je taak, het is voor mij ook de aard en manier waarop ik in het leven sta. Ik heb er plezier in om me steeds breed te informeren, ook zonder aanleiding.  Het gaat altijd door, ik hoef er nooit mee te beginnen. Dat gaat via kranten, bladen en  tijdschriften, boekhandels en in contacten. Dat beloont zich dagelijks. Opeens valt je oog op iets en denk je, dát heb ik nou net nodig. Daarmee is het een fraai zichzelf in standhoudend proces. Ik zie het als een voortgaande ondersteuning van mijn ontwikkeling. Ik ben een bevoorrecht mens, dat ik dit kan en mag doen. En dat ik er steeds zoveel inspiratie en lol uithaal.”

Leren als constante factor
Wil geeft vervolgens aan dat het juist het verrassingselement is, dat wezenlijk is. “Het gaat om de ervaring dat er een nieuwe link tot stand komt, dat er soms zelfs een nieuwe wereld opengaat. Wanneer je echter heel bewust zo’n zelfde situatie wilt herhalen, wordt het lastiger. Je laat je dan te gemakkelijk leiden door een rationele aanpak en dat is al snel een beperkend referentiekader, dat verengt de ervaring. ”

Geheel in lijn met deze opvatting is het advies dat Wil telkens aan studenten meegeeft. “Doe één ding als je de beroepenwereld in gaat: abonneer je op een vakblad of tijdschrift. Al sla je het maar af en toe op, het verbreedt je referentiekader en dat kan soms net de opstap zijn naar een nieuwe andere kijk op waarmee je bezig bent. Blijf mentaal ‘online’, je gedachten reizen immers sneller dan wat ook …”

Hij sluit af met een even concreet als markant advies voor jongere collega’s. “Probeer een goede relatie op te bouwen met een of twee senioren in je omgeving, die als mentor kunnen optreden. Besteed wekelijks wat tijd aan contact met zo’n ouder iemand, loop met haar of hem mee en laat je verrassen door wat je ziet en merkt. Probeer het belang ervan te ontdekken, bespreek het en leer ervan. Maak het ook waardevol voor de ander door te vragen wat je voor haar/hem kunt doen. Als je een jaar lang meerdere dagen meeloopt met een senior, levert dat een versnelling op van jaren in je ontwikkeling!

Naast de reguliere masteropleidingen biedt de Universiteit Maastricht een aantal opleidingen voor professionals aan. De School of Business and Economics heeft in dit kader een reeks Management Essentials ontwikkeld en een van de onderdelen daarvan is de module “Effectief Leiderschap”. Zowel Wil Foppen als Jorien Enning leveren telkens een bijdrage aan dit driedaagse programma.

#comments#