Werkwijze

Practice what you preach.
In de werkwijze van JECM komt de visie op effectief communiceren sterk tot uiting. JECM investeert dus heel gericht in de communicatie met opdrachtgevers.

Jorien: “ik luister eerst en vooral naar de opdrachtgever. Waar zit de opdrachtgever op te wachten? Wat is de concrete vraag? Pas daarna richt ik me op het samenstellen van een afgestemd antwoord. Een advies kan immers alleen effect sorteren, wanneer het daadwerkelijk aansluit op de echte vraag vanuit de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat het weinig zin heeft om meteen uitgebreid van wal te steken met theoretische verhalen en oplossingen. Ongevraagde informatie vervliegt daarvoor te snel.  

Ik maak met opdrachtgevers vervolgens afspraken, die helder, concreet en eenduidig zijn. Zo weinig mogelijk doe ik aan wishful thinking, ik probeer te werken met realistische en haalbare doelstellingen en daar gaan we dan mee aan de slag.

JECM werkt voor opdrachtgevers uit verschillende branches, zowel in het bedrijfsleven als ook voor overheidsinstanties.